zlatnoelechko@abv.bg

Маргарита Павлова е родена на 2 декември 1969 година в град Кърджали и много обича децата. Член е на “Съюза на свободните писатели в България”. Автор на книгите:

Приказки и гатанки” – издадена с брайлова азбука за незрящи от Национално читалище на слепите “Луи Брайл” – София http://www.nllb.bg/.

Нейни книги са издадени и на руски език от Тулската областна специализирана библиотека за слепи в Русия:

“Сказки”, създадена във формати: с шрифт на брайл за незрящи, като говореща книга http://www.tosbs.ru/litgosti/738-lit6, в текстилен вариант http://www.tosbs.ru/new-bibl/837-2013-02-01-11-03-27 и книга с укрупнен шрифт.

Тулската областна, специализирана библиотека за слепи в Русия през 2015 г. създаде говорещата книга

“Приключения Сверчка-Золотого жилетика”. http://www.tosbs.ru/component/content/article/1811-2015-10-12-09-41-10 - създадена като говореща книга през 2015 г. в края на статията има връзка към звуковите файлове. Същата е издадена с укрупнен шрифт, като тактилна и текстилна книга

Маргарита е автор на говорещата книга “Приключенията на Златноелечко”, както и на “Приключенията на Златноелечко II”, която е на хартиен носител.

Друга нейна книга е “Новите приключения на Златноелечко”

Книга на италиански eзик със заглавие “Favole del Bosco” в превод на български ”Горски приказки” е издадена през 2014 г. http://www.booksprintedizioni.it/libro/Favole/favole-del-bosco

“Сезоните”, издадена от СОУ “Петко Рачов Славейков” – Кърджали, съдържаща стихотворения и гатанки; “

През 1999 година има издадена стихосбирка с любовна лирика “Луна за утре”.

Още няколко връзки към Тулската областна специализирана библиотека за слепи: