Книгата е удостоена с две награди в националния конкурс “Голямата книга на малкия град”